Dags att vrida klockan tillbaka. FP vill återinföra studentexamen.

1968 avskaffades studentexamen. Jan Björklund har annonserat att han vill återinföra den för att bli av med betygsinflationen. Äntligen ett rejält kliv bakåt i historien!

Det gläder ett konservativt hjärta att se att en lösning på ett dagsaktuellt problem ligger i det förflutna. När jag har talat om min bok i olika sammanhang har jag gång på gång fått förklara att konservatism inte är detsamma som att konservera ett status quo eller att återinföra en svunnen idyll. Det jag menar med konservatism är att man ska använda sig av det förflutna som ett bibliotek. Här finns ett intellektuellt arv.

Tidigare generationers sätt att lösa olika problem kan ofta användas för att lösa dagens problem. Man måste inte leta i det historiska förrådet, men det är bra att göra det. Radikala politiker har dock en irrationell kärlek till det nya. Allt som är nytt är per definition bättre än allt gammalt oavsett vad det handlar om. Allt i det historiska förrådet är “förlegat”, “otidsenligt”.

Betygsinflationen håller på att förstöra friskolereformen och skolan totalt sett. Vi måste ha betyg, men vi kan inte ha det som det är nu när skolorna är fria att göra vad de vill. Höga betyg blir det viktigaste konkurrensmedlet. Vi måste röja i det här träsket. Annars måste vi återinföra det sovjetsystem som rådde när jag var liten. Det vill vi inte.

_______________________________
Pingat på intressant.se.