Är sossarna för eller mot vinstdrivande företag i välfärden?

Stefan Löfvén är i tidningen Dagens Samhälle mycket tydlig med att han inte har något emot vinstrdrivande företag i välfärden. Samtidigt vet vi att många ledande sossar har precis motsatt uppfattning. Lena Sommestad, kvinnoförbundets ordförande, är precis lika tydlig som Löfvén.

Löfvéns och Sommestads diametralt motsatta ståndpunkter är värda att läsa. Här är länkarna:

Löfvén i Dagens Samhälle.

Sommestad i Aftonbladet.

Så här har det sett i flera år. Håkan Juholt drog åt vänster ifrågan. Han skulle just kämpa mot vinstresset i välfärden. Men han blev inte långlivad och nu har pendeln svängt åt andra hållet.

Jag har full förståelse för det socialdemokratiska dilemmat. Ideologin säger att marknadsekonomi bara är bra om den kan kontrolleras och styras. Men vilket är det bästa sättet att styra den privata sektorn på välfärdsområdet? Är det givet att förbud mot vinster är det effektivaste medlet?

Hur som helst är det inte seriöst att driva två linjer samtidigt. Är S för eller mot vinstdrivande företag i välfärden? Det går inte att veta.

_______________________
Pingat på intressant.se.