Folkrätten är ett svepskäl för regeringen för att slippa sätta in Gripen

Också jag är mycket kritisk till regeringens ytterst magra besked om att bara ge Frankrike stöd med flygtransporter och lite annat krafs i Mali till en summa av 40 miljoner, i kriget mot Islamiska staten. Frankrike hade föreslagit att Sverige skulle ställa upp med Gripenflyg för spaning, vilket alliansen också tyckte att vi skulle ställa upp med. Men regeringen sa alltså nej.

Jag misstänker att huvudförklaringen till varför inte vi vill ställa upp för Frankrike i någon seriös mening är Miljöpartiet samt ansträngda statsfinanser. Insatsen är så liten att den inte behöver riksdagens godkännande. 40 miljoner är småsmulor. Försvarsbudgeten som helhet ligger på över 40 miljarder. Därmed kommer Finansdepartementet inte att klaga och det blir lättare för Åsa Romson att förklara för sin riksdagsgrupp att Sverige drar i krig på Frankrikes sida. Det blir ju bara ett litet krig – för svensk del.

Bloggrannarna Karlis N och Cornucopia? har redan skrivit väl om hur denna pyttelilla insats punkterar Sveriges trovärdighet som ett land som har lovat att vara solidariskt med andra EU-länder om de hamnar i krig.

Istället vill jag kommentera påståendet att vi inte kan skicka Gripenflyg av folkrättsliga skäl. Regeringen har visserligen erkänt att det finns en otydlig gråzon här, och att det alltså skulle vara möjligt att bistå Frankrike, men tycks vilja vara på den säkra sidan.

Jag uppfattar detta som ett svepskäl. Sverige har nämligen redan trupp i Irak som stöder de kurdiska förband som kämpar mot IS. Vad de svenska förbanden de facto gör är sekretessbelagt, men man kan anta att det handlar om specialstyrkor som hjälper peshmerga att slåss. Slåss på riktigt alltså. Tänk markförband som med vapenmakt röjer undan jihadister.

Denna insats är har folkrättsligt stöd i det att de svenska trupperna är där på inbjudan av Iraks regering. I regeringens proposition från den 5 november i år kan man läsa:

Den folkrättsliga grunden för den militära utbildningsinsatsen utgörs av Iraks inbjudan till det internationella samfundet att bistå med stöd för att bekämpa Isil samt de bilaterala överenskommelser som Irak ingår med deltagande stater om bland annat styrkornas uppgifter.

Rätten att använda våld grundas på Iraks samtycke och på eventuella restriktioner som antingen ställts av Irak eller följer av folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Islamiska staten agerar både i Syrien och Irak och Sverige har inget motsvarande avtal med Syrien. Men i och med att IS använder syriskt territorium för att angripa Irak finns inga folkrättsliga hinder för att svenska förband agerar inne i Syrien, om det är till stöd för Irak.

Jag har inte hittat någon ordentlig redogörelse från regeringens sida om varför den menar att det är folkrättsligt tveksamt att ställa upp med spaningsflygplan. Det låter högst osannolikt att Iraks regering skulle säga nej om Sverige lovade att bistå de kurdiska förbanden med flyginsatser.

___________________

Pingat på intressant.se.

Därför bör Sverige gå med i Nato

Natofrågan är tyvärr inte på agendan i årets valrörelse, men borde vara det. Det är därför som jag har gjort detta till en profilfråga för mig som riksdagskandidat för Moderaterna i Uppsala län. Om ingen driver på i denna fråga händer ingenting. Varför är då svenskt Natomedlemskap en bra sak?

Som jag ser det finns det två skäl. Det ena är att Sveriges försvar är för litet för att klara av att försvara landet. Det andra är att Sverige med sin lilla försvarsmakt och utanförskap orsakar ökade spänningar i norra Europa.

Försvarsminister Karin Enström och Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

Som jag skrev om i mitt förra blogginlägg kommer Sverige aldrig mer att ha ett stort och starkt eget försvar. En försvarsreform påbörjades 2009 och regeringen aviserade i våras att den vill öka utgifterna. Reformen ska vara klar till 2023. Problemet är dock att detta färdigt utbyggda försvar är så litet att det endast kommer att kunna försvara landet i en vecka på ett ställe. I praktiken talar vi om att Stockholm ska försvaras, men inte mer än så.

Ett så litet försvar kan inte lösa själva grunduppgiften för vad ett försvar ska göra – att vara avskräckande. Men om vi går med i Nato går vi med i världens starkaste militärallians. Avskräckningseffekten fördubblas tiofalt. Idag har lilla Estland större förmåga att sätta sig i respekt mot sin stora otrevliga granne Ryssland än vad Sverige har.

Kan man inte skapa ett starkt eget försvar istället för att gå med i Nato? Det var så Sverige resonerade 1945–1991. Det var en politik som fungerade på grund av att vi hade en värnpliktsarmé som kunde mönstra 800 000 man och ett hemligt avtal med Nato om att vi skulle få hjälp om Sovjetunionen anföll. Allt detta är idag skrotat. Allt.

Det vi kommer att få i framtiden är ett litet, professionellt, välutbildat och välutrustat försvar. Detta försvar skulle passa perfekt in i Nato, men är tandlöst om det ska agera självt.

Mitt andra skäl för att Sverige bör gå med i Nato har att göra med den spända situation som har uppstått i Österjöområdet på grund av Rysslands aggressiva agerande. Jag har varit på många säkerhetspolitiska konferenser under det senaste året och det finns ingen utländsk expert som berömmer Sverige för dess alliansfrihet. Tvärtom finns det ett stort missnöje med vårt land, eftersom man inte tycker att vi är med och upprätthåller freden i vår del av Europa.

När Sverige hade ett starkt eget försvar och hemliga avtal med Nato visste omvärlden var Sverige stod. Man visste att svenskarna skulle försvara sig. Sverige bidrog på ett konstruktivt sätt för att värna demokratierna i Västeuropa mot Sovjetunionen.

Idag är situationen en helt annan. Länder som Estland, Lettland och Litauen är fria stater. Samma sak gäller Polen. Dessa länder är med rätta oroade över Rysslands aggressivitet. De är Natoländer men problemet är att Sverige ligger ivägen om Nato ska försvara de baltiska staterna mot ett ryskt angrepp. Natos samlade avskräckningsförmåga försämras på grund av att Sverige inte är med i alliansen och har ett litet försvar som det inte ens kan försvara sig självt med. På så vis försämrar Sverige säkerhetssituationen för de baltiska staterna och Polen.

Men varför ska vi bry oss om de baltiska staterna och Polen? Det är många i vårt land som tänker så. Jag är dock sen gammalt av uppfattningen att om man behöver hjälp så ska man också vara beredd att ge hjälp. Det är solidaritet, att man hjälps åt.

Sverige vill inte hjälpa andra. Trots det förväntar vi oss att vi ska få hjälp av länder som Norge, Danmark, Polen och Tyskland, om vi råkar illa ut. Vi behöver också den hjälpen för vårt försvar är som sagt väldigt litet.

Den svenska säkerhetspolitiken går helt enkelt inte ihop. Den bygger på gamla idéer om att Sverige ska vara ett neutralt land. Men det stora skräckinjagande Sovjetunionen är borta sedan länge. Det är dags därför att uppdatera säkerhetspolitiken så att den passar med verkligheten.

Finlands sak är inte Rysslands

Idag på Aktuellt fick jag höra om att Ryssland låtit förklara att ett finskt medlemsskap i Nato är ett hot. Finland ska skrämmas till att inte gå med i Nato. Ytterligare ett skäl för såväl Finland och Sverige att verkligen gå med i Nato, således.

Stora länder ska inte bestämma över små länders utrikespolitik bara för att de är stora. Tyvärr tycker sig dock stora länder ha den rätten. Historien visar det tydligt.

 

När så stora Ryssland ånyo försöker bestämma över sin lilla granne Finland är det viktigt att protestera. (Läs Hufvudstadsbladet.) Ryssland är historiskt sett en stormakt. Idag är landet inte alls lika starkt som det var när Sovjetunionen fanns eller som det var på tsardömets tid. Men viljan att vara en stormakt finns hos Putin och hans kompisar. Ambitionen finns där.

Den ryska regimen lever också i föreställningen att Ryssland har rätt till en “intressesfär”, dvs. att man har rätt att lägga sig i sina små grannländers utrikespolitik. Georgienkriget visade att detta inte bara var prat.

Ryssland ogillar Nato av nostalgiska skäl. Minnet av kalla kriget finns kvar, och USA ses, om inte som en dödsfiende, ändå som en skurk. Att länder som Polen och Estland blivit Natomedlemmar svider i nostalgikernas själar. Utifrån denna kvarlevande kalla krigsmentalitet blir det viktigt att förhindra att också Finland går med i Nato.

Alltså bör Finland verkligen gå med i Nato. Stora länder ska inte bestämma vilken utrikespolitik små länder ska ha. Särskilt inte stora odemokratiska länder. Att gå med i Nato är ett sätt att få slut på detta ofog. Den dag Sverige och Finland är med i Nato är det slutjafsat. Ryssland törs tjafsa med Finland, men inte med Nato. Det är det som är skillnaden mellan att vara med och inte vara med.

_______________________

Pingat på intressant.se.

USA blir kvar i Afghanistan efter 2014

USA blir kvar i Afghanistan efter 2014. Igår presenterade Barack Obama den överenskommelse som slutits mellan USA och Afghanistan. Kärnan i överenskommelsen är att USA ska fortsätta att jaga al-Qaida och träna de afghanska styrkorna, men inte ha några baser i landet:

Within this framework, we’ll work with the Afghans to determine what support they need to accomplish two narrow security missions beyond 2014 — counter-terrorism and continued training. But we will not build permanent bases in this country, nor will we be patrolling its cities and mountains. That will be the job of the Afghan people.

Obamas tal kan läsas i sin helhet på Vita husets hemsida.

Det blir alltså inget fullständigt uttåg från amerikansk sida, så till vida att varenda amerikansk soldat lämnar landet. Militära rådgivare blir kvar. Därtill fortsätter antiterrorismkampanjerna, dvs. drönarattackerna.

Vad detta betyder för Sverige är oklart just nu, eftersom vi i vanlig ordning måste koordinera oss med Nato. Troligtvis kommer vi att få frågan om vi kan tänka oss att hjälpa till med den fortsatta utbildningen av den afghanska armén.

Säger vi ja till det betyder det att Sverige kommer att ha soldater kvar i Afghanistan. Mycket få visserligen, men vi kommer att vara kvar. Om detta bör nu våra politiker berätta så att allmänheten får klart för sig vad ett tillbakadragande från Afghanistan faktiskt innebär.

________________________
Pingat på intressant.se.