Tintinaffären – utrensningsaktionen ska fortsätta

Stormen om Tintin-böckerna som Kulturhuset i Stockholm vill rensa ut från biblioteket slutade med att ansvariga ändrade sig. Men ändå inte. Tintin får bli kvar men ingen annan politiskt misshaglig litteratur.

Den ansvarige “konstnärlige ledaren” backar som sagt om Tintin men inte om resten. Så här säger Kulturhusets chef i ett pressmeddelande:

Frågorna om diskriminering, jämställdhet och normer fortsatt debatteras och diskuteras. Behrang Miri är anställd som konstnärlig ledare för barn och unga för hela Kulturhuset med ett uttalat uppdrag att utveckla det konstnärliga innehållet. Hans uppdrag att jobba tydligare med diskrimineringsfrågor stöder jag till fullo.

Utrensningsaktionen ska alltså fortsätta. Någon egentlig ursäkt handlar det alltså inte om.

Att äldre litteratur inte återspeglar vår tids värderingar och föreställningssätt är ingenting man kan göra något åt egentligen. Man kan inte ändra på historien. Jag håller med om att Tintinböckerna innehåller föreställningar om andra folk som bygger på stereotyper som vi helst inte bör använda idag. Men nu finns böckerna där och de ingår i vårt kulturarv.

Två av världshistoriens viktigaste böcker, Bibeln och Koranen, präglas också av konstiga stereotyper, men inte kan vi röja undan dem från bibliotekshyllorna bara för att de är skrivna i en annan tid med andra värderingar. Hur ska vi kunna förstå oss själva och vårt samhälle om vi inte läser gammal litteratur?

Ska också barn ta del av sådan litteratur? Absolut, men den pedagogiska inramningen kan man fundera på. När uppenbart rasistiska föreställningar förekommer bör vuxenvärlden ingripa med en förklarande kommentar. Jag tror att barn förstår att en text som är gammal kan innehålla sådant som är fel eller är kränkande.

________________

Pingat på intressant.se.