Etikettarkiv: flyktingpolitik

Svensk asylpolitik diskriminerar kvinnor

Svensk asylpolitik diskriminerar kvinnor

Den svenska asylpolitiken är könsdiskriminerande. Den missgynnar kvinnor. Ändå har vi ingen diskussion om detta i svensk politik. Inget parti vare sig försvarar eller kritiserar asylpolitiken på denna punkt. Det är som om problemet inte alls fanns.

Denna orättvisa är naturligtvis anskrämlig och ytterligare ett skäl till varför Sverige inte kan återgå till den asylpolitik som fördes före omvändningen den 24 november 2015.

Hur ser problemet ut? Statistik finns att tillgå på Migrationsverkets hemsida…

Sverigedemokraterna hycklar

Sverigedemokraterna hycklar

I min krönika i mars skrev jag om hyckleriet i den svenska flyktingpolitiken. Det har sagts att vi ska hjälpa flyktingar både när de kommer till oss och i deras hemländer. Vi har råd att hjälpa både här och där. Men jag visade att Sverige inte alls lägger några betydande summor på att hjälpa flyktingar utomlands. Jag konstaterade att Sverige kunde avhjälpa svälten i Sydsudan fyra gånger om vi la lika mycket pengar på hjälp i närområdet som vi lägger på flyktingmottagning här hemma.

Krönikan applåderades hos dem som menar att det är bättre att hjälpa där än här.

I rättvisans namn är det därför rimligt att…

Nej, vi hjälper verkligen inte alla

Nej, vi hjälper verkligen inte alla

I söndags skänkte församlingen i min kyrka sin kollekt till Svenska kyrkans arbete med nödhjälp till dem som flyr undan kriget i Sydsudan. 3,4 miljoner människor är på flykt. Totalt 7,5 miljoner antingen svälter redan eller kommer att utsättas för svält. Företrädare för Svenska kyrkan berättar att de flyktingar som kommer över gränsen till Uganda väller in i tusental per dag och nu är lika många som lokabefolkningen i det område de befinner sig…

Lyssna på era väljare

Lyssna på era väljare

Sverigedemokraternas snabba framgång i opinionen saknar motstycke i modern tid. Vad förklarar?

Jag skulle säga att det vi nu bevittnar är en förtroendekris. När ett förtroende bryts mellan två parter bryts också kravet på lojalitet. Båda parter ser sig som fria att göra vad de vill. Många som nu rör sig från de gamla partierna till SD talar om en skilsmässa, om ett förhållande i kris.

Vad har skapat förtroendekrisen? Både från höger och vänster har det under sommaren publicerats inlägg där debattörer har velat förklara hur viktigt det är för Sverige med invandring. Reforminstitutet, som ingår i Timbrosfären och står Svenskt Näringsliv nära, publicerade i juni en rapport som sammanfattade vad forskningen säger om nyttan av invandringen för Sverige. Inte långt därefter publicerade tankesmedjan Arena Idé, som står arbetarrörelsen nära, också en rapport som visade hur mycket skattepengar invandrare har bidragit med till det gemensamma. Både näringslivets och fackföreningsrörelsen tankesmedjor verkar vara överens. Om både höger och vänster är överens om att invandring är bra, vad är problemet?

Problemet är att svenska folket redan vet att invandring är bra, men att det vill att asylinvandringen ska vara begränsad, och att det är tankesmedjor som Reforminstitutet och Arena Idé som inte förstår att detta är en logiskt sammanhållen tanke, och inte ett utslag av bristande kunskap.

Mångfaldsbarometern som under flera år har publicerats av Uppsala universitet och Högskolan i Gävle har årligen kunnat visa att svenskar i gemen har en positiv inställning till invandrare. I senaste mätningen säger sig 70 procent ha goda erfarenheter av att ha arbetat med invandrare som kolleger.

Samtidigt säger SOM-institutet vid Göteborgs universitet i en annan mätning att 44 procent av befolkningen inte vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar jämfört med 32 procent som vill att Sverige ska göra det. En stor majoritet säger sig ha goda erfarenheter av invandring samtidigt som den också tydligt säger att den vill begränsa asylmottagningen. Så tänker majoriteten av svenska folket.

Följaktligen är det meningslöst av högerns och vänsterns olika tankesmedjor att publicera rapporter som förklarar att invandring är bra. Det är att sparka in en öppen dörr.

Att vara för invandring och samtidigt vilja att den ska vara begränsad, eftersom invandring också medför kostnader, är en normal vuxen tanke. Det är bara barn och radikala ideologer som inte förstår att livet är fyllt av svåra avvägningar mellan olika goda värden.

Om relationen mellan väljare och valda kan liknas vid ett förhållande står vi nu mitt i äktenskapligt gräl. Vad kan återskapa förtroendet? Precis som med alla andra gräl kan man vinna argumentet men ändå såra den andre så mycket att förtroendet inte kan återställas. Mitt förslag är att de gamla partierna ödmjukt accepterar insikten om att de inte har lyssnat ordentligt på vad sina partners har velat säga. Be ideologer och tankesmedjor att vara tysta en stund, och gå ut och lyssna på era väljare istället.